ÖPPETTIDER
Restaurang
&
Glassbar

Fredag från kl 16.00
Lördag från kl 12.00
Söndag från kl 12.00

FEM KNOP Restaurang & Glassbar +46 304 67 00 63 E-POST info@femknop.se